הגדרות אנגלית

  • Of, relating to, or conforming to the rules of syntax.