Vymedzenie pojmov Angličtina

  • Plural form of modification.