הגדרות אנגלית

  • A synonym for the Laurineæ, still much employed.