ข้อกำหนด อังกฤษ

  • Present participle of impair.