הגדרות אנגלית

  • Third-person singular simple present indicative form of conjure.