הגדרות אנגלית

  • Of or pertaining to cinnamon
  • Of or pertaining to cinnamic acid or its derivatives