responsibilities: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

responsibilities คืออะไร

responsibilities คืออะไร

  • Plural form of responsibility.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ