purportedly: betydning og definisjoner

Engelsk ordbok