Vymedzenie pojmov Angličtina

  • Self-confident assurance; poise. See Synonyms at confidence.