providing: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

providing คืออะไร

providing คืออะไร

  • On the condition; provided.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ