morphologically: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

morphologically คืออะไร

morphologically คืออะไร

  • With regard to morphology.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ