modifies: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

modifies คืออะไร

modifies คืออะไร

  • Third-person singular simple present indicative form of modify.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ