mandibular: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมอังกฤษ

mandibular คืออะไร

mandibular คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ