jerkily: betydning og definisjoner

Engelsk ordbok