intricately: znaczenie i definicje

Angielski słownik/