fibers: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

fibers คืออะไร

fibers คืออะไร

  • Plural form of fiber.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ