extemporaneously: betekenis en definities

Engels woordenboek