Sąvokų apibrėžimai Anglų

  • Past participle of throw.