distinctly: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

distinctly คืออะไร

distinctly คืออะไร

  • In a distinct manner.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ