detachable: význam a definície

Angličtina slovník