despotisms: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมอังกฤษ

despotisms คืออะไร

despotisms คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ