condemning: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

condemning คืออะไร

condemning คืออะไร

  • Present participle of condemn.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ