cataloging: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

cataloging คืออะไร

cataloging คืออะไร

  • Present participle of catalog.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ