הגדרות אנגלית

  • The action of one that gathers.