Định nghĩa Tiếng Anh

Kết quả tìm kiếm

  1. broken
  2. down