assumption: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมอังกฤษ

assumption คืออะไร

assumption คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ