adipose: betydning og definisjoner

Engelsk ordbok