abogado: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

abogado คืออะไร

abogado คืออะไร

  • Counsel; advisor; councilor; barrister.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ