Ορισμοί Γερμανικά

Αποτελέσματα αναζήτησης

  1. sich
  2. freuen