viscosa: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é viscosa?

O que é viscosa?

  • Producte aquós que s'obté amb el tractament de la cel·lulosa: la viscosa es fa servir en la fabricació de fibres tèxtils i de pel·lícules transparents com la cel·lofana.
  • Fibra tèxtil obtinguda a partir d'aquest producte que, per la seva frescor, es fa servir principalment en la confecció de roba d'estiu.

Buscar palavras

Atualize sua experiência