semivocal: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é semivocal?

O que é semivocal?

  • gramàtica Pronunciació de les vocals tancades i i u quan van al final d'un diftong: a les paraules feina o roure, la i i la u són semivocals.

Buscar palavras

Atualize sua experiência