semivocal: pengertian dan definisi

CatalanKetik sebuah kata

Apa itu semivocal?

Apa itu semivocal?

  • gramàtica Pronunciació de les vocals tancades i i u quan van al final d'un diftong: a les paraules feina o roure, la i i la u són semivocals.

Mencari kata

Tingkatkan pengalaman anda