segons: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é segons?

O que é segons?

  • Expressa la conformitat entre una cosa i el nom que precedeix: em comportaré segons em dicti la consciència.
  • Expressa l'origen de cert coneixement, de certa opinió o qui té aquesta opinió: segons l'home del temps, demà plourà tot el dia.
  • Indica que una cosa depèn d'una circumstància determinada: segons com em trobi, demà aniré a treballar o no.
  • Unitat de temps en el sistema internacional que equival a una de les seixanta parts en què es divideix un minut: el guanyador de la cursa va trigar 5 minuts i 12 segons.
  • Període de temps molt curt: me'n vaig però torno en un segon.
  • Que ocupa el lloc número 2 en una sèrie o que en té un davant seu: viuen al segon pis. sin:  dos
  • Que s'assembla a algú o a alguna cosa de la mateixa mena: ell va ser un segon pare per a nosaltres. sin:  altre
  • Persona que segueix la principal en una jerarquia: el president va consultar el segon abans de prendre una decisió.
  • segons  Persones que formen el segon pis d'un castell humà i que es veuen al damunt de la pinya.

Buscar palavras

Atualize sua experiência