定義 Catalan

  • Acció d'explicar un fet real o fictici: el locutor feia la narració del documental. sin:  relació
  • Obra literària escrita en prosa que relata una història que pot ser real o inventada: ha publicat un llibre de narracions.