Definitions Catalan

  • Situació greu o difícil que posa en perill la continuïtat o el desenvolupament d'un procés: cada cop hi ha més petits negocis en crisi que han de tancar.
  • Canvi que pateix l'estat de salut d'una persona com a conseqüència de l'evolució d'una malaltia: ha tornat a tenir una altra crisi d'ansietat, però ara està millor.