Definitions Catalan

  • Part que queda d'un tot quan se n'ha agafat un tros, s'ha esvanit o ha passat: donaré cinc caramels a cada nen i la resta me'ls quedaré jo.
  • matemàtiques Operació matemàtica que consisteix a treure una quantitat d'una altra i esbrinar-ne la diferència. sin:  subtracció
  • matemàtiques Diferència que hi ha entre el dividend i el resultat de multiplicar el divisor pel quocient, en una divisió entre dos nombres. sin:  residu
  • restes  Allò que queda d'una cosa després d'haver-se consumit o d'haver-hi estat treballant: quan acabeu de pintar, recolliu les restes de pintura que quedin per terra. sin:  deixalles,  sobres,  sobralles