definition Catalan

  • Pas d'un lloc a un altre.
  • Carrer estret i curt o pas públic entre dos carrers, de vegades cobert.
  • Preu que es paga per viatjar en un vaixell o en un avió i, per extensió, en qualsevol vehicle.
  • Document o bitllet que justifica que s'ha pagat el dret a viatjar en avió o en vaixell: no sé si ens deixaran pujar, em sembla que he perdut els passatges.
  • Conjunt de persones que viatgen en un vaixell o en un avió: la tripulació va comunicar al passatge que estaven a punt d'aterrar.
  • Fragment amb contingut complet d'una obra literària o musical: va llegir un passatge de Terra baixa per explicar-lo.