定義 卡達隆尼亞文

  • Setè mes de l'any: el mes de juliol té 31 dies.