परिभाषाएँ कातलान

  • De la gramàtica o que té relació amb aquest ciència: estructura gramatical.
  • Que s'ajusta a les regles de la gramàtica: l'oració jo vindràs demà no és gramatical.