Definitions Catalan

  • En un temps posterior a un altre que s'ha esmentat: ara estudia i després ja podràs sortir a jugar.
  • Més lluny en l'espai en relació amb un punt determinat: després de la gasolinera veuràs un encreuament on has de girar a l'esquerra.
  • [persona] Que ajuda i dóna el que té als altres sense esperar res a canvi. sin:  generós