Definitions Catalan

  • Que compara, ou que serve para comparar.
    Que compara o que serveix per comparar.
  • gramàtica [adjectiu, adverbi] Que expressa comparació: l'adjectiu major és un comparatiu que indica superioritat.