Definitions Catalan

  • [substància, medicament] Que suprimeix o que fa disminuir el dolor. sin:  analgèsic,  sedant