Definitions Catalan

  • Conjunt de fulles, branquillons i altres restes dels vegetals escampats, apilotats, etc: el jardí és ple de brossa.
  • Espessor d'arbustos, de mates o d'herbes que creixen molt junts i de manera salvatge. sin:  malesa
  • Partícula despresa d'alguna cosa: m'ha entrat una brossa a l'ull. sin:  busca,  volva
  • Brutícia que s'arreplega escombrant o en fer la neteja d'un lloc, juntament amb totes les deixalles: a les grans ciutats es recull la brossa dels habitants un cop al dia. sin:  escombraries