定义 加泰隆语

  • Capacitat d'obrar o de tenir un efecte: activitat del pensament; activitat reproductora; l'activitat d'un volcà.
  • Rapidesa i efectivitat d'actuació: l'activitat d'un medicament.
  • Conjunt de feines o d'accions que es fan amb un objectiu determinat o que són pròpies d'una persona, d'una professió o d'una entitat: l'activitat política; organitzem activitats extraescolars.