pronom: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é pronom?

O que é pronom?

  • gramàtica Classe de paraula que fa les mateixes funcions que un substantiu en una oració, i que té un significat variable depenent del context en què apareix i del substantiu al qual es refereix: en l'oració dóna-li el regal, li és un pronom pronom demostratiu Pronom que s'utilitza per assenyalar o mostra una persona, animal o cosa que està més o menys lluny de la persona que parla: aquest i aquell són pronoms demostratius. pronom indefinit Pronom que s'utilitza per referir-se a una persona, animal o cosa de manera poc exacta o concreta: algú, ningú o bastant són pronoms indefinits. pronom numeral Pronom que s'utilitza per expressar la idea de quantitat, ordre, partició o multiplicació: tres, sis o doble són pronoms numerals. pronom personal Pronom que assenyala el parlant, l'oient o qualsevol altra persona, animal o cosa que apareix en la comunicació: jo, tu i ell són pronoms personals. pronom possessiu Pronom que expressa la possessió o pertinença: meu, teu o seu són pronoms possessius. pronom relatiu Pronom que es refereix a una persona, animal o cosa que ja ha estat mencionat abans i a més uneix dues oracions: que o qui són pronoms relatius.

Buscar palavras

Atualize sua experiência