pinya: pengertian dan definisi

CatalanKetik sebuah kata

Apa itu pinya?

Apa itu pinya?

  • Fruit del pi, de l'avet i d'altres arbres, que té forma ovalada o de con, i que és acabat en punta i format per moltes peces dures col·locades en forma d'escames: algunes pinyes tenen pinyons comestibles.
  • Fruit comestible de l'ananàs, gros, amb la polpa groga i molt sucosa i que té una escorça dura que acaba en un conjunt de fulles. sin:  ananàs També pinya tropical o pinya americana.
  • Conjunt de persones unides estretament per un sentiment de lleialtat i de fidelitat: aquest grup d'amics és una pinya davant de les desgràcies.
  • Conjunt de persones, animals o coses molt junts: la família de ximpanzés dormia fent una pinya.
  • Conjunt de persones que formen la base d'un castell humà.
  • Cop molt fort donat contra alguna cosa: conduïen com uns bojos i es van donar una pinya contra un fanal.
  • Cop de puny: la discussió va acabar a pinyes. sin:  pinyac

Mencari kata

Tingkatkan pengalaman anda