Definitions Catalan

  • Disciplina científica que estudia els animals.
  • De la zoologia o que té relació amb aquesta disciplina.
  • Instal·lació generalment de gran extensió on es cuiden, s'estudien o es crien animals, sobretot poc comuns o d'altres zones, perquè el públic els pugui veure: en el zoològic de Barcelona hi ha un goril·la blanc. sin:  zoo