Definicions Català

  • So agut que es produeix quan l'aire frega amb alguna cosa a gran velocitat.
  • Instrument petit que té un conducte per on es produeix un so agut quan s'hi bufa.