Definicions Català

  • Produir xiulets el vent o una cosa que agita l'aire: les bales xiulaven per tots costats.
  • Tocar un xiulet.
  • Fer una tonada bufant amb els llavis molt junts: xiules una cançó coneguda però ara no em surt el nom.
  • Cridar un animal o una persona fent un xiulet o xiulets: el pastor xiulava el ramat per reunir-lo.
  • Fer xiulets per mostrar que no s'està d'acord amb una persona o una cosa o que no ha agradat el que s'ha vist o, el contrari, que sí que s'hi està d'acord o que sí que ha agradat: quan van sortir a saludar el públic aplaudia i el xiulava entusiasmat.