Definicions Català

  • Carcassa que sosté el motor i la carrosseria d'un vehicle. sin:  bastidor,  bastiment